Kahdesta palstasta muodostuva, pieni metsäkiinteistö Haminan Sivatissa. Palstat ovat puustoltaan enimmäkseen nuorta männyntaimikkoa. Mootoritien länsipuolen palstalla, mäen päällä on myös pieni alue vanhaa, uudistuskypsää tukkimetsää. Itäpuolen palsta on on luontaisesti taimettunutta, entistä moottoritien läjitysaluetta.

Kohde myydään yhtenä kokonaisuutena.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava (075-Yk_15)

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteita. Katso tarkemmat tiedot: kiinteistörekisteriote ja kiinteistönkarttatulosteet.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus (000-2015-K36248). Katso tarkemmat tiedot: kiinteistörekisteriote ja kiinteistönkarttatulosteet.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 75-429-876-5 Talot 1-5-,9-10- Sivatti ja 1 Töytäri. 2) Yhteinen vesialue 75-429-876-6 Ent.rauhoitusalue ja kulkuv. 3) Yhteinen maa-alue 75-429-878-5 Sivatin ja Töytärin kylien vesijättö-maat Kirkkojärvellä. 4) Yhteinen maa-alue 75-429-878-6 Puonninmäen valkamapaikka. 5) Yhteinen vesialue 75-876-2-0 Sivatin vesialueet