Metsäkiinteistö Haminan Sivatissa. Tilan puuston kehitysluokkajakauma vaihtelee taimikoista vartuneisiin tukkimetsiin. Tilalla ei ole useaan vuoteen tehty hakkuita tai metsänhoitotöitä. Heti hakattavissa olevaaa puustoa on noin 350 m3. Taimikoissa on taimikonhoitotarvetta.  Tie tulee tilalle asti, mutta vaatii kunnostamistoimenpiteitä.

Hyvä tila omatoimiselle metsänostajalle!

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Ei kiinteistörekisteriin merkittyä, virallista tieoikeutta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 75-429-876-5 Talot 1-5-,9-10- Sivatti ja 1 Töytäri. 2) Yhteinen vesialue 75-429-876-6 Ent.rauhoitusalue ja kulkuv. 3) Yhteinen maa-alue 75-429-878-5 Sivatin ja Töytärin kylien vesijättömaat Kirkkojärvellä. 4) Yhteinen maa-alue 75-429-878-6 Puonninmäen valkamapaikka. 5) Yhteinen vesialue 75-876-2-0 Sivatin vesialueet