Pieni metsätila Haminan Paijärvellä. Tilalla on monipuolinen kehitysluokkajakauma: Tilan puusto vaihtelee nuoresta taimikosta aina päätehakkuu kypsään metsään asti.  Heti hakattavissa olevaa puustoa on n. 400 m3. Henkilöautolla pääsee perille asti.

Kannattaa käydä tututustumassa!

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin mukaan omaisuuteen ei kohdistu rekisteriin merkittäviä rasituksia tai rajoituksia, eikä uusia asioita ole vireillä.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeus (000-2010-K36765) ja Tieoikeus (00-2011-K30950). Katso tarkemmat tiedot: kiinteistörekisteriote ja kiinteistönkarttatulosteet.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 75-423-876-1 Paijärven osakaskunta. Katso tarkemmat tiedot: kiinteistörekisteriote.