Monipuolinen rantametsätila, jolla on kaksi rantarakennuspaikkaa Lehmijärven rannassa. Tilalla on rantaviivaa kaikkiaan n. 500 metriä. Purnuvuoren laskettelukeskus n. 5,5 km päässä. Puustosta suurin osa on hyvä kasvuista tukkivaltaista kuusikkoa.

Myytävä tila on Hartolan kunnan Putkijärven kylässä sijaitseva Arvola -niminen tila, Rn:o 1:91 (kiinteistötunnus 81-410-1-91). Tilan pinta-ala on kiinteistörekisterin tietojen mukaan 20,0 ha.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Pohjois-Hartolan rantayleiskaava suurimmalla osaa tilaa. Kaavamerkinnät M (= maa- ja metsätalousvaltainen alue) ja RA (= Loma-asuntoalue). Tilalla kaksi rantarakennuspaikkaa.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa loma-asunnon, saunan ja talousrakennuksia, joiden yhteenlaskettu kerrosala enintään 250 k-m2. Mahdollinen vesijättö lunastamatta.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteiset maa- ja vesialueet, kts. kiinteistörekisteriote.