Pieni metsätila ja hirsinen mökki joen varressa puolen tunnin matkan päässä Hämeenlinnan keskusta.

Hattulan kunnan Vuohiniemen kylässä sijaitseva Metsä-Paavola -niminen kiinteistö Rn:o 2:69 (kiinteistötunnus 82-432-2-69). Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisterin tietojen mukaan 7,885 hehtaaria. Metsäarvion mukainen pinta-ala on rekisteripinta-alasta poiketen 8,7 hehtaaria.

Renkajärven ja Onkilammin väliin Renkajoen varteen sijoittuva pikkutila, jolla sijaitsee 1980-luvun puolivälissä oman tilan puista rakennettu hirsinen "piilopirtti". Tila rajoittuu Renkajokeen lähes 600 metrin matkalta. Tilaan kuuluu myös joen mutkaan muodostunut pikkuinen saari.

Mökin asuinpinta-ala on rakennuspiirustusten mukaan 38 m2 ja kokonaiskerrosala 46 m2. Pinta-aloja ei ole tarkastusmitattu.  Mökissä on tupa, keittokomero, parvi ja sauna sekä kuisti. Mökki on ollut nelisen vuotta käyttämättömänä ja sinä aikana tuvan katonrajaan on tullut kosteusvaurio. Vaurion tarkempaa laatua ei ole tutkittu. Rakennuspaikalla on lisäksi pieni huussi-varastorakennus. Sähköjä tai kaivoa ei ole. Lähin muuntamo n. 700 metrin päässä, liittymä hinnoitellaan tapauskohtaisesti. https://www.elenia.fi/sahko/liittyman_hinnoittelu

Kohteen metsään ja pihapiiriin voi tutustua omatoimisesti. Näytöt mökkiin sopimuksen mukaan.

Tarjoukset käsitellään saapumisjärjestyksessä

Piia Perälä lomalla 24.8. - 6.9. Yhteydenotot Jyrki Mäkiranta 050 307 6801tai jyrki.makiranta@mhy.fi

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Hattulan eteläosien rantaosayleiskaava, kaavamerkinnät M - Maa- ja metsätalousvaltainen alue (MRL:n 43 §:n 2 mom:n perusteella määrätään, että M -alueella asuin- ja lomarakentaminen kielletty), MY - Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MRL:n 43 §:n 2 mom:n perusteella määrätään, että M -alueella asuin- ja lomarakentaminen kielletty) ja RA/1 - Loma-asuntojen alue

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kullekin rakennuspaikalle saa rakentaa korkeintaan yhden yksiasuntoisen enintään 1 1/2- kerroksisen loma-asunnon sekä sauna- ja talousrakennuksia siten, että rakennusten kokonaislukumäärä saa olla korkeintaan neljä. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 150 m2, kun rakennuspaikan pinta-ala on vähintään 2000 m2. Pinta-alaltaan alle 2000 m2:n rakennuspaikan kerrosala ei saa ylittää 7 % rakennuspaikan pinta-alasta. Kts. kaavakartta ja -määräys

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

On, kts. kiin teistörekisteriote ja -kartta

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 82-432-876-1 Yhteinen maa-alue 82-878-5-0