Lisäys 27.11.2019
Voimalinjan reunavyöhykkeelllä verkkoyhtiön toimesta käynnissä reunavyöhykkeen puuston hakkuu. Ennen kauppaa toteutuvan hakkuun puutavarasta saatava tulo jää myyjälle. Huomioi tilanne tarjousta tehdessäsi.

 

Määräala Hattulan kunnan Suontaalan kylässä sijaitsevasta Niittyhaka -nimisestä kiinteistöstä Rn:o 1:75 (kiinteistötunnus 82-450-1-75). Määräalan pinta-ala on kartalta mitattuna noin 10,3 hehtaaria, josta n. 0,8 ha on voimalinja-aluetta.

Noin 12 kilometrin etäisyydellä Parolasta ja vain reilun 500 metrin päässä Pälkäneentieltä (57) sijaitseva reheväpohjainen määräalapalsta, jonka nuoret puustot kaipaavat hoitoa. 

Suljettu tarjouskilpailu, tarjouksia ei käsitellä ennen tarjoustenjättöajan päättymistä. Tarjoa viimeistään 17.12. klo 23:59.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Voiman- ja tiedonsiirtolinja Tieoikeudet Kts. kiinteistörekisteriote ja -kartta

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Muistutus lunastustoimituksesta MML/485620/74/2016, Fingrid Oyj, Vanajan sähköaseman ja Tervasaaren tehdasalueen välinen 110 kV voimajohto Vanaja-Tikinmaa uusiminen

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kts. kiinteistörekisteriote ja -kartta

Osuus yhteisiin Ei ole » Lisätietoja

Ei saa osuuksia yhteisiin alueisiin