Hattulan kunnassa sijaitseva Takalammi-niminen kiinteistö Rn:o 9:38 (kiinteistötunnus 82-407-9-38). Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 21,19 hehtaaria. 

Mukavan kokoinen kahdesta palstasta muodostuva metsäpalsta Takalammin rannalla. Tilalla on yksi yleiskaavan mukainen rantarakennuspaikka. 

Piia Perälä lomalla 15.7. - 4.8. Välitystehtäviä hoitaa Jyrki Mäkiranta (050 307 6801)

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Maavamerkinnät Ra - loma-asuntojen alue ja M - maa- ja metsätalousalue

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden loma-asunnon sekä tarpeelliset sauna- ja talousrakennukset. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala enintään 120 m2. Loma-asunnon etäisyys keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta vähintään 20 m. Erillinen, enintään 30 m2 saunarakennus vähintään 10 m rantaviivasta.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

On, tieoikeudet. Kts. kiinteistörekisteriote liitteenä.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

On, kts kiinteistörekisteriote liitteenä. Eteläisempi palsta rajoittuu Raidonpääntiehen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteiset maa-alueet. Kts. kiinteistörekisteriote liitteenä.