Hattulan kunnan Ihalemmen kylässä sijaitseva Salola-niminen kiinteistö Rn:o 3:22 (kiinteistötunnus 82-405-3-22). Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 10,435 hehtaaria.

Kahdesta palstasta muodostuva pieni metsätila Hattulassa Renkajärven ja Pukarojärven välimaastossa.  Tilalla on kaiken ikäisiä metsiä. Vaikka tila on pitkä ja kapea, tieyhteydet ovat riittävät.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Eteläisen palstan eteläosa Pukarojärven rantaosayleiskaavassa, kaavamerkintä M.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

On, Korkeen metsätie, Lehtivehmaan metsätie. Heipakan metsätie, Kts. kiinteistörekisteriote.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

On, Korkeen metsätie, Lehtivehmaan metsätie. Heipakan metsätie, talvitie tilan Hietaranta 3:21 alueella. Kts. kiinteistörekisteriote.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

On, yhteiset vesialueet ja yhteiset maa-alueet kts. kiinteistörekisteriote liitteenä.