Heinävedellä Putukassa noin 21,8 ha:n metsätilat ja vanha  kunnostamaton talo sähköliittymineen.

Tilojen maapohjat ovat ravinteisuudeltaan tuoretta kangasta tai rehevämpää tai ravinteisuudeltaan vastaavaa suota. Suota pinta-alasta on noin 3,8 ha. Tiloilla on mäntyvaltaista puustoa noin 1350 m3, josta on heti hakattavissa noin 70 m3. Nykypuuston kasvu on noin 5,1 m3/ha/v. Taimikoissa on hoitotarvetta. Tilojen tieyhteydet ja -oikeudet ovat kunnossa.

Tilalla on vanha talo, navetta/varastorakennus ja Pohjois-Karjalan sähkön sähköliittymä.  Talo on ollut vapaa-ajan käytössä ilman peruslämmitystä.  Rakennukset myydään metsätilojen mukana, vapaa-ajan käyttöön soveltuvina rakennuksina sähköliittymän arvolla.  

Hintapyyntö on 57 000 €. Tarjouksen kohteesta voi tehdä heti !

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaavassa kaupan kohde on varattu maa- ja metsätalousmaaksi kaavamerkinnällä M ja asuinrakennusten paikaksi.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteella ei ole rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohdetta rasittaa Korkeamäen yksityistien osakkaiden 8 m leveä tieoikeus Y1999-14470, Lajunlahti-Putukka-Takunlahti yksityistien osakkaiden tieoikeus 000-2005-K4515, Fingrid Oyj:n 46 m leveä voimansiirtolinja 000-2015-K42498 ja Oy Fennosscandian Resources Ab:n malminetsintäalue 000-2017-K25219, päättymispäivä on 10.1.2021.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohdetta rasittaa Fingrid Oyj:n oikeus 520/23.10.2012/6647 supistaa kiinteistön käyttöoikeutta Varkaus-Kontiolahti-Pamilo voimansiirtojohtoa varten.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on tieoikeus lakanneen kiinteistön 90-414-8-77 Välimäki sijaan tullee kiinteistön kautta, 8m leveä tieoikeus Y1999-14470 Korkeamäen yksityistiehen, tieoikeus 000-2005-K4515 Lajunlahti - Putukka - Takunlahti yksityistiehen, 2 m leveä tieoikeus 000-2016-K30828 kiinteistöjen 90-414-8-78 Peltola ja 90-414-8-174 Koppolmäki kautta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on osuus Karvion osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 90-876-25-1 ja osuus yhteiseen maa-alueeseen 90-414-878-1 Saaret

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta