Heinävedellä Kypäräjärvellä oleva metsätila.

Heinävedellä Kypäräjärvellä Pirttisalontien varrella oleva metsätila.  Tilan pinta-ala on lainhuutotodistuksen mukaan 40,95 ha, josta myyjä pidättää itselleen noin 2,1 ha:n suuruisen määräalan.  Kaupan kohteena on  noin 38,8 ha:n metsätila. Tila-arvion ja käytössä olevan numeriisen kiinteistöraja-aineiston perusteella kaupan kohteena on noin 38,2 ha:n metsätila. 

Tilan maapohjista noin 2 ha on lehtoa, noin 25 ha on lehtomaista kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa suota ja noin 8 ha on tuoretta kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa suota. Suota tilalla on noin 4 ha. 

Tilalla on kuusivaltaista puustoa noin 4500 m3, josta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 1400 m3. Nykypuuston kasvu on noin 7,9 m3/ha/v. Tilan kuusikoissa on lievää boorin puutteesta johtuvaa kasvuhäiriötä. Tilan tieyhteys ja oikeus on kunnossa.

Hintapyyntö on 155 000 €. Tarjoukset pyydetään tekemään 1.7.2019 klo 15:00 mennessä. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaupan kohteella on voimassa yleiskaava, jossa kiinteistön ala on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi kaavamerkinnällä M.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteella on noin 180 m Kylmälammen rantaviivaa, mutta kaupan kohteelle ei ole kaavassa varattu rantarakennusoikeutta lammen rannalla. Kaavassa kiinteistölle varattu rantarakennuspaikka jää myyjän itselleen pidättämälle määräalalle.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä rasittaa Pirttisalon yksityistien osakkaiden tieoikeus 000-2005-K197 ja myyjän itselleen pidättämän määräalan 12 m leveä tieoikeus kiinteistön länsirajalla.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohde myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on tieoikeus 000-2005-K197 Pirttisalon yksityistiehen. Tiemaksu on ollut 138 € vuodessa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohde saa osuuden Heinäveden Läntisen osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 90-876-26-1 pinta-alan suhteessa.