Heinävedellä Kermassa Mökkikyläntien varrella oleva metsätila ja arvottomat rakennukset. 

Heinävedellä Kermassa osoitteessa Mökkikyläntie 5 oleva 12,9 ha:n metsätila, jossa on arvottomat rakennukset; talo, navetta, aitta, pihasauna ja Pohjois-Karjalan sähkön sähköliittymä.

Tilalla on metsämaata noin 12 ha, josta noin 10 ha on lehtomaista kangasta ja noin 2 ha on ravinteisuudeltaan tuoretta kangasta vastaavaa ojitettua suota. Tilalla on kuusivaltaista puustoa noin 1350 m3, josta on metsänhoitosuositusten mukaan heti hakattavissa noin 800 m3. Nykypuuston kasvu on noin 4,8 m3/ha/v. Tilalla on sopimukseen perustuva tieoikeus Mökkikylän tiehen.

Kiinteistöllä on 1948 rakennettu, ulkomitoiltaan noin 105 m2 kokoinen, osin hirsirunkoinen, osin puurunkoinen, lautavuorattu omakotitalo, ulkomitoiltaan noin 90 m2 kokoinen navettarakennus, noin 60 m2 kokoinen aitta ja noin 25 m2 kokoinen pihasauna. Rakennuksiin on Pohjois-Karjalan sähkön sähköliittymä.  Taloon ei ole tällä hetkellä tulevaa vettä (muutaman sadan metrin päässä olevan porakaivon pumppu on rikki, eikä vesijohdon kunnosta ole tietoa). Pihapiirissä on kaksi sakokaivoa. Talossa on kaksi kamaria, olohuone, keittiö, wc ja sauna. Taloa on lämmitetty sähköllä ja puulla. Rakennus on ollut muutamat viime vuodet kylmänä ilman peruslämpöä. Rakennukset myydään arvottomina.

Hintapyyntö on 60 000 €. Tarjoukset pyydetään tekemään 7.8.2020 klo 15.00 mennessä. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kiinteistön alue on yleiskaavassa varattu asuinrakennusten alueeksi kaavamerkinnällä A ja maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi kaavamerkinnällä M.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistöllä ei ole rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä rasittaa kiinteistöjen 90-404-13-23 Rinteelä ja 90-404-13-59 Välipala 3 m leveä tieoikeus 000-2014-K18404 ja kiinteistöjen 90-404-13-23 Rinteelä 90-404-13-27 Välimaa, 90-404-13-42 Kunnas, 90-404-13-59 Välipala ja 90-404-13-71 Paitokangas 3 m leveä tieoikeus 000-2014-K44451 ja kiinteistön 90-404-13-71 Paitokangas 2 m leveä talvitieoikeus 000-2014-K44629.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistöön ei kohdistu kiinnityksiä eikä rasituksia. Kiinteistö myydään veloista ja vastuista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevalla kiinteistöllä on sopimukseen perustuva tieoikeus Mökkikylän tiehen. Mökkikylän tiellä ei ole järjestäytynyttä tiekuntaa. Tiestä on maksettu vaihtelevan suuruista kunnossapito maksua vuosittain.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on osuus Hasumäki 13 osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 90-404-876-9 (Pirkonlampi ja Paitlampi) ja osuus Hasumäen osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 90-876-23-1

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta