Mielenkiintoisen monipuolinen  rantametsätila Heinolan Paasossa

Monimuotoinen tila sijaitsee  249 hehtaarin suuruisen Koskio –nimisen järven rannalla, hyväkuntoisen yksityistien varrella. Tilalla on rehevillä ja hyväkasvuisilla kumpuilevilla maapohjilla pääosin kasvatusmetsiä ja uudistuskypsää metsää. Metsissä on runsaasti hakkuumahdollisuuksia ja mielenkiintoiset ulkoilumaastot monipuolisessa metsäympäristössä järvimaisemien ja suojelualueiden läheisyydessä.

Tilalla on vanhoja talousrakennuksia, joissa on kohtuullisen hyväkuntoiset peltikatteet. Rakennuksiin voi tutustua varovaisuutta noudattaen omalla vastuulla. Kiinteistövero on 123,44 € vuonna 2019. Heinolan kaupungin tekemän emätilaselvityksen mukaan tilan alueella on myös yksi rantarakennuspaikka.

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Heinolan kaupungin rakennusvalvonnan tekemän emätilaselvityksen mukaan tilalla on yksi rantarakentamispaikka. Rakennusluvan saaminen edellyttää poikkeamisluvan hakemista. Tehdyn selvityksen mukaan lopullinen päätösvalta asiassa kuitenkin on Heinolan kaupungin lupa- ja valvontalautakunnalla.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Koskionrannan yksityistie, kts. kiinteistörekisteriote ja kartta. Lisäksi tilan halki menee korkeajännitelinja ja Natura 2000-alueita on kuvioilla 17 ja 18 (Mäyrävuoren-Seppälänjoen metsät).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Koskionrannan yksityistie, kts. kiinteistörekisteriote ja kartta. Tiemaksut (2018) 51,82 €.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuus yhteisiin vesialueisiin, kts. kiinteistörekisteriote.