Kahden metsätilan tilakokonaisuus, joista pienemmälle mahdollisuus hakea rakennuslupaa talolle.

Hollolan kunnassa sijaitseva metsätilakokonaisuus Apula ja Varsaoja. (kiinteistötunnukset 98-454-2-18 ja 98-413-1-19). Pinta-ala on yhteensä 8,39ha. Kaksi palstaa.  Monipuoliset metsät, joissa myös hakkuumahdollisuuksia. Varsaojan palstalla mahdollisuus rakentaa talo valtion tien varteen nuoreen koivikkoon, josta etelään peltomaisema.

Hollolan kunta ilmoitti 14.8.2019, että Varsaoja kiinteistöllä on kantatilatarkastelun mukaan yksi rakennuspaikkaoikeus, joka mahdollistaa rakennusluvan myöntämisen omakotitalolle. Alue ei ole luokiteltua pohjavesialuetta eikä vesilaitoksen toiminta-aluetta ja jätevedet tulee hoitaa tontilla.

Välittäjä Timo Hannonen on  lomalla 7.-15.9 välisinä aikana.

 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Koko Hollolan kunnan strateginen yleiskaava. Lisätiedot Hollolan kunta: https://www.hollola.fi/strateginen-yleiskaava-2017

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tila on osakkaana Tesalan tiekunnassa. Tie palstalle puuttuu. Löytyy vanha tieoikeus, jonka leveys ja sijainti ei palvele tätä päivää.

Osuus yhteisiin On