Hyvän tien varressa oleva palsta, jossa runsaasti varttunutta kasvatusmetsää. 

Myytävä tila sijaitsee hoidetun tien varressa. Tilalla on hakattavaa, uudistuskypsää metsää 0,9 hehtaaria, varttuneita kasvatusmetsiä 4,1 hehtaaria, nuoria kasvatusmetsiä 1,2 hehtaaria ja taimikkoa 0,1 hehtaaria. Lisäksi tilalla on metsälain mukaisia pienialaisia vähäpuustoisia soita.

Tarjoukset 19.5.2019

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole