Talouskeskus rakennuksineen jää myyjälle. 

Arvioitu kokonaispuusto on n. 7 300 m3, josta tukkipuuta on n. 4 500 m3. 

Pinta-alasta taimikoita on vain 3,1 hehtaaria. Loppuosa on uudistuskypsää metsää. 

Sijainti Honkajoella Pohjanmaantien nro 44 länsipuolella Mäkikylässä Pihlajamäentien ja Pitkäkujan teiden välissä. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Hyvät tieyhteydet

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuus yhteiseen vesialueeseen