Kuivaniemen Luola-Aavan läheisyydestä n. 45 ha:n metsätila, kuudessa eri palstassa (tie jakaa osaa). Myyjä jättää määräalana itselleen Kuivajoen eteläpuolella olevat kaksi palstaa, joen ja tien välistä. Metsät pääosin varttuneita kasvatusmetsiä ja uudistuskypsiä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei ole selvitetty, Kuivajoen pohjoisrannalle voi yrittää rakentamista poikkeamisluvalla mutta rantaan ei ole tietä, kulku kyllä mahdollinen myös joen eteläpuoliselta yhteiseltä maa-alueelta veneellä.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Voimansiirtolinja joen pohjois-puoleisella palstalla. Kulkuoikeus naapureille Kuivajoentien eteläpuolisella palstalla sekä Kotasuonpalstalla.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Susiojan palstalle ei ole merkittyä virallista kulkuoikeutta, muut palstat rajoittuvat teihin.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Myyjälle jäävä määräala saa osuuden yhteisistä pinta-alansa mukaan. Tilalla osuudet Arolan jakokunnan yhteiseen vesialueeseen 876:12 (osa Kuivajokea) sekä halkomisyhteiseen maa-alueeseen 878:109 (rantapalsta kuivajoen etelärannalla, metsäpalstan, kuvio 62, kohdalla