Runsaspuustoinen kiinteistö hyvien kulkuyhteyksien varrella. Paljon hakattavaa mutta myös hoidettavaa (ennakkoraivauksia).

Kahden palstan muodostama tilakokonaisuus Iisalmen Ruotaanmäessä. Pääpalsta kantavan Suomäen metsätien varressa.  Välitön hakkuumahto yli 5 500 m3.

Tilan pellot 3,82 ha ovat korvauskelpoisia tietyin ehdoin ympäristökorvaukselle, luonnonhaittakorvaukselle ym. (ei tukioikeuksia). Tilan pellot on vuokralla vuoden 2019 loppuun mutta vuokrasopimus voidaan purkaa omistajavaihdoksen yhteydessä

Tilalla on purkukuntoiset, arvottomat rakennukset.

Pienempi palsta Siikaniemellä rajoittuu Natura -alueeseen.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Yleiskaava 13.11.2000.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Rasitetuja tieoikeuksia

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Suomäen metsätie 85,55 €/v

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Ruotaanlahden osakaskunta ja yhteinen venevalkama

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta
Energiatodistus Kohteella ei ole energiatodistusta