Lähellä Iisalmen taajamaa, tien varressa oleva metsäkohde, jossa hakattavaa, hoidettavaa ja polttopuuta.

Kiinteistöllä kaavaan merkitty ulkoilureitti.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tismiö-Keskimmäinen-Ylemmäinen osayleiskaava. Kohde MU -aluetta = maa-ja metsätalousvaltainen alue. Kaavassa merkintä myös ulkoilureitistä ja junaliikenteen aiheuttamasta melualueesta.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Koljolan ja Kihlovirran osakaskunta.