Kahdessa palstasta koostuva 3,94 ha monipuoinen metsätila Kausalan läheisyydessä.

Ensimmäinen palsta sijaitsee Kymenrannantien varressa ja rajoituu Kymijoen Leininselkään. Rakennusoikeutta tilalla ei ole.  Rajoittuu rantaan n. 20 m matkalta. Rannassa on vesijättöä. Kymenrannantien rannan puolella löytyy järeää tukkimetsää ja toiselta puolelta tietä löytyy nuorempaa puustoa mm. hyvää  koivikkoa vaikka polttopuuksi.

Toinen palsta sijaitsee Veittostensuolla valtatie 12 läheisyydessä. Suopalstalta löytyy monipuolista suoluontoa. Kausalan puoleisessa päässä on pieni alue lehtomaista ja puustoista korpimaata. Loppuosa osa on vähäpuustoista luonnontilaista rämesuota (lakat alkavat olla jo kypsiä). 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

MU-1 aluetta,

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, jotka selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeudet selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin selviävät tarkemmin ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta.