2 Vierekkäistä tilaa Lähdekallio 142-421-4-6 ja Haavisto 142-421-4-3. Mukava yhdistelmä talousmetsää ja luontoarvoja. 

Myyntikohde koostuu kahdesta vierekkäisestä tilasta, joiden alueella on talousmetsää sekä luontokohteita. 

Talousmetsät

Uudistuskypsää metsää on 8,7 ha ja kasvatusmetsiä on 19,4 ha. Taimikoita on ainoastaan 0,8 ha. Tilakokonaisuudelle on tehty talvitiepohja. Tiestä on mahdollista rakentaa myös kesäkäyttöön soveltuva (mursketta tms. pintaan). Ravinteisuus vaihtelee tilalla runsaasti. Kuitenkin suurin osa maa-alasta on hyviä kasvumaita. 

Luontokohteet

Tilojen alueella on yksityinen luonnonsuojelualue Kalaton lammen ympäristössä. Luonnonsuojelualueen koko on n. 5,7 ha ja sen rajaus näkyy peruskartassa. Lisäksi myyntikohteelta on metsälain 10 §:n erityisen tärkeän elinympäristön tunnusmerkit täyttävä kallioalue 0,8 ha (kuvio 3) sekä pesäluolasto (kuviolla 4).

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, jotka selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta. Yksityinen luonnonsuojelualue "Kalaton"

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeudet selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin selviävät tarkemmin ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta.