Metsätila 5,085 ha Iitin kirkonkylän läheisyydessä. Tilalle kulkee Tynnyrin yksityistie, jolle tilalla on tieoikeus. Tilan pinta-alasta puolet on varttunutta kasvatusmetsää ja puolet uudistuskypsää metsää. Maapohjat ovat valtaosin tuoretta kangasta. Tilalla on lyhyt pätkä rantaviivaa Kymijoen Tervolanlahdella (rannassa vesijättöä).  Tilalle ei ole kaavan merkittyä rakennusoikeutta. 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Tilan alue maa- ja metsätalousaluetta kaavassa. Katsotarkemmin ladattavista-aineistoista kaavatiedot ja selitteet.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet, jotka selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tieoikeudet selviävät ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta ja rekisterikartasta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuudet yhteisiin selviävät tarkemmin ladattavissa aineistoissa olevista kiinteistörekisteriotteesta.