Hieno 31,4 hehtaarin  erittäin runsaspuustoinen tilakokonaisuus Ikaalisten Kovelahdessa, joita hyvin harvoin myynnissä!  Puusto pääosin uudistuskypsää tukkivaltaista kuusikkoa yleisen tien varressa. Metsän osalta lisäksi merkittävä suojelukokonaisuus puron varressa, jossa runsaasti monimuotoisuusarvoja. Kohteella myös tilakeskus rakennuksineen ja peltoa, kohde soveltuu mainiosti kesäpaikaksi ja muuhun vapaa-ajan asumiseen. Tilalle erittäin hyvät tieyhteydet eli kannattaa tutustua ehdottomasti myös paikan päällä.  

Hieno 31,4 hehtaarin hieno tilakokonaisuus Ikaalisten Kovelahdessa, joita hyvin harvoin myynnissä! Kohteella tilakeskus rakennuksineen, tukikelpoista peltoa noin 3,3 ha, jonka lisäksi erittäin runsaspuustoinen metsätila 27,1 ha. Puusto käytännössa kaikki uudistuskypsää tukkivaltaista kuusikkoa yleisen tien varressa. Mahdollista hyödyntää heti kaupassa syntyvä metsävähennysoikeus. Metsän osalta lisäksi merkittävä suojelukokonaisuus puron varressa, jossa runsaasti monimuotoisuusarvoja.

Kohteella myös tilakeskus rakennuksineen, tämä kohde soveltuu mainiosti kesäpaikaksi ja muuhun vapaa-ajan käyttöön. Tilalle hyvät tieyhteydet eli kannattaa tutustua ehdottomasti myös paikan päällä.  

Määräala 1 yht. 6,9 ha (Kovelahdentien eteläpuoli)

Metsää 4,7 ha,  tukikelpoista peltoa 1,34 ha sekä vanha tilakeskus rakennuksineen. Määräalaan 1 voi sisällyttää halutessaan  myös Kovelahdentien pojoispuolen pellot (1,96 ha). 

Määräala 2 yht. 24,5 ha (Kovelahdentien pohjoispuoli)

Metsää 22,4 ha ja tukikelpoista peltoa 1,96 ha. 

Määräalalla 2 on merkittäviä luontoarvoja eli metsälain 10 § mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt norot ja puro. Lisäksi näille näille metsälain 10 §  kohteille on tehty ympäristötuki sopimus vuosille 2018-2028 ja se kattaa n. 3,8 ha alueen määräalalla 2. Suojeltua puustoa on n. 1400 m3.  Ympäristötuki kohde on merkitty maastoon metallisilla pannoilla ja näkyy kuviokartassa vihreällä rajauksella.

Mahdollista tehdä tarjous erikseen määräalasta 1 ja määräalasta 2 tai  koko kokonaisuudesta  (määräalat 1 + 2). 

Lähtöhinta 277 000 € koko 31,4 kokonaisuudelle (lähtöhinta sisältää vain metsän osuuden, tilakeskusta eikä peltoa laskettu mukaan).  

Kohde myydään tarjousten perusteella. Kirjalliset (myös sähköposti) tarjoukset välittäjälle  viimeistään 15.2.2022. Huomaa "Tee tarjous tästä kohteesta" painike, josta saat helposti lähetettyä tarjouksen välittäjälle. Myyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset. Erittele tarjoukseen, jos tarjous koskee määräalaa.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Sopimus ympäristötuesta vuosille 2018-2028 noin 3,8 hehtaarin alueella määräalalla 2. Maantien suoja-alue. Tierasite.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Määräalat ovat yleisen tien varressa (Kovelahdentie). Lisäksi tieoikeus Vittiän yksityistiehen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 143-405-876-7 KANGASNIEMEN TALON RN:O13 VESIALUE Yhteinen maa-alue 143-405-878-8 Sannanottopaikka