Näppärä metsätila Vahon suunnalla Ikaalissa, tilan pinta-ala kiinteistörekisterin mukaan 5,86 ha ja tila-arvion perusteella 5,6 ha.  Tilan arvioitu kokonaispuusto 622 m3. Hyvät ja kantavat maapohjat.
Tilan arvioitu metsätalousarvo 17.122,00€.
Myydään tarjousten perusteella, tarjoukset 20.3.2019 mennessä.
 
Lisätiedot ja tarjoukset:
Erkko Koivurinne/Länsi Suomen Metsätilat Oy LKV

0400 837 218, erkko.koivurinne@metsatilat.fi
Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Virallinen kulkuoikeus epäselvä. Tilalle kuljettu Raittilantien kautta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuus yhteiseen maa-alueeseen 143-878-8-1; Kyrösjärven vesijättöjen jakokunnan yht.maa. Osuus yhteiseen vesialueeseen 143-407-876-2; Isoröyhiön kylän vesialue