Ilmajoen Keruksessa Koivulanmäentien ja Välkynmäentien varressa sijaitseva 9,5 hehtaarin kokoinen metsätila. Puustoa palstalla on noin 1460 M3. Puustosta tukkia on noin 690 M3. Kehitysluokittain pinta-ala jakaantuu: taimikot 0,7 ha, nuorta kasvatusmetsää 0,8 ha, varttunutta kasvatusmetsää 6,2 ha ja uudistuskypsää metsää 1,8 ha. Ravinteisuudeltaan kuivaa 3 hehtaaria, kuivahkoa 6,3 hehtaaria ja tuoretta 0,2 hehtaaria.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tie rasitteita.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Vesialue 145-876-1-0