Puustoinen metsätila vaaramaisemassa rehevillä kivennäismaan pohjilla. Mänty-koivuvaltainen puusto varttunutta kasvatusmetsää, puuston  määrä 2150 m3.  Osa puustosta lähellä päätehakkuuta. Tilalla asuinrakennukset, jotka myydään asumiskelvottomana. Rakennuksia on käytetty loma-asuntona. Navetassa oleva sauna on käyttökelpoinen ja kiinteistöllä on sähköliittymä sekä rengaskaivo.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistövero vuosittain. viimeksi 86,55 euroa.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu 89,78 euroa v. 2019.

Osuus yhteisiin Ei ole