Puustoinen kaksipalstainen tila Sonkajassa. Mäntyvaltaista puustoa yli 2000 m3. Puusto pääosin nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää. Maatalousmaata erillisellä palstalla kylämaisemassa noin 0,3 ha. Samaan aikaan myynnissä lähellä Uusitilan määräala.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tiemaksu n. 30 euroa v. 2018.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Sonkajan osakaskunnan vesialueeseen.