Puustoinen pieni neljäpalstainen metsätila Korentovaarassa Hattuvaarantien varressa. Kivennäismaalla sijaiseva metsä pääosin varttunutta kasvatusmetsää. Kuusi- ja koivuvaltaista puustoa yli 400 m3.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kuviolla 34 purkukuntoinen vanha kaupparakennus ja varastorakennus, joiden kiinteistövero noin 27 euroa vuodessa.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole