Metsätila, minkä poikki kulkee Karhusuontie.

Pääasiassa nuorta - ja varttunutta kasvatusmetsää.
Hyvät tieyhteydet; Karhusuontie jakaa tilan kahteen osaan.
Kannattaa käydä tutustumassa paikan päällä.

HUOM! Tilan eteläinen palsta tienreunasta alkaen on rajavyöhykkeellä, että jos menette sinne tutustumaan kohteeseen, niin lupa pitää hakea ennakkoon!

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

1) Yleiskaava (153-2004-Y107). Hyväksymis-/vahvistamispvm: 19.4.2004. Kaavakarttaote liitteenä. Kaavassa voimalinja varaus.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Ei rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Maantien suoja-alueet Tarkemmin karttaote ja kiinteistörekisteriote (liitteet).

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Myydään kiinnityksistä ja rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Tarkemmin karttaote ja kiinteistörekisteriote (liitteet).

Osuus yhteisiin Ei ole