Kahdesta erillisestä metsätilasta koostuva ja hyvillä kulkuyhteyksillä sijaitseva metsäkokonaisuus Isokyrössä. 

Uusioksatila sijaitsee kempin metsäautotiestöllä saunatienpistolla ja on pinta-alaltaan noin 4,8 ha. Kempinmetsätie on juuri perusparannettu ja saunatien pistokin muutama vuosi sitten. 

Tilan 02 kehitysluokan kuviot vaatisivat kiireellisen raivauksen ja ensiharvennuksen niille voisi suorittaa noin 5-10 vuoden kuluttua. O3 kehitysluokan metsät ovat seuraavalla kymmenvuotisjaksolla lepokuvioita, kuitenkin osittaista aukottamista voisi harkita 5 vuoden kuluttua. Kunnostusojituksella saisi kasvua lisää ja se olisi tarpeen myös tulevaisuutta ajateltaessa.

Sarvinevatila sijaitsee lähellä Orismalaa, hyvällä saavutettavuudella. Tilan pinta-ala on noin 8,6 ha.  Tilan kasvatusmetsät voisi harventaa "hetimmiten" ja taimikkokuviot vaatisivat kiirellisen taimikonhoidon.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Uusioksa: Kempin metsäautotien perusparannuksen loppulasku arviokustannus 250-300€. Kulkuoikeus Saunatien tiekunnan osakkaat, kulkuoikeus tilan kautta tiloilla 3-125 ja 12-83, Puutavaran varastointioikeus saunatienvarressa. Sarvineva: kulkuoikeus sydännevan tiekunnan osakkaat. Molemmilla tiloilla hallintaoikeuden purku, josta päätös tulematta. Hallintaoikeus ei rasita uutta omistajaa.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Saunatie- ja Sydännevanmetsäautotiet

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Uusioksa: 152-409-876-1 YHTEINEN VESIALUE, 152-409-878-1 SOMEROPAIKAT, 152-409-878-4 MYLLYPALSTA Sarvineva: 152-409-876-1 YHTEINEN VESIALUE, 152-409-878-1 SOMEROPAIKAT, 152-409-878-4 MYLLYPALSTA