Yhdestä lohkosta koostuva määräala Jalasjärven Kannonkylässä. Kasvatusmetsä ja taimikko valtainen kohde. Taimikot on taimikonhoito tarpeessa ja välitöntä ensiharvennus tarvetta noin 22 hehtaarilla. Harvennus tarvetta on noin 9 hehtaarilla. Suoperäiset paikat pitäisi ojittaa.

Tästä tuottava harvinaisen iso kokonaisuus Jalasjärveltä.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kulku/tie rasitteita.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole