24,6 hehtaarin kokoinen, kolmesta palstasta koostuva metsätila Ratikylässä. Puustoa palstoilla on noin 2500 M3, josta tukkia noin 450 m3. Pinta-alasta taimikonhoitoa tarvitsevia taimikoita 3,6 hehtaaria, 7,4 hehtaaria nuorta kasvatusmetsää ja 13,6 hehtaaria varttunutta kasvatusmetsää. Kasvupaikalta tuoretta 3,6 hehtaaria, kuivahkoa 18,6 hehtaaria ja kuivaa 2,4 hehtaaria. 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tie rasitteita.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Pohjaislammen vesijättö 164-401-878-3 Hirvijärven vesijättö 164-401-878-13 Vesialue 164-876-1-0