Kahdesta palstasta koostuva 7,8 ha kokoinen metsätila Jalasjärven Hirvijärvellä. Toinen palsta 1,9 hehtaaria sijaitsee Viinamäentien varressa ja toinen palsta 5,9 hehtaaria sijaitsee Viirintien läheisyydessä Tulusmäen eteläpuolella. Tilalla on puustoa noin 450 m3, josta tukkia noin 90 m3. Varttunutta kasvatusmetsää palstalla on noin 2,4 hehtaaria, Taimikoita 3,7 hehtaaria ja uudistettavaa aukkoa 1,7 hehtaaria. Ravinteisuudeltaan lehtomaista on 3,5 hehtaaria tuoretta 2,4 hehtaaria ja kuivahkoa 1,9 hehtaaria. Tästä hyväpohjainen kasvatuspalsta.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Kiinteistörekisterillä ei mainintaa tieoikeudesta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Hirvijärven vesijättö 164-401-878-13, osuuden suuruus 0,0162/6,9444 Vesialue 164-876-1-0, osuuden suuruus 0,0162/29,1662