26,2 hehtaarin metsätila Teeritien, Laavutien ja Hasunevantien varresta. Puustoa palstalla on noin 2900 M3, josta tukkia noin 540 M3. Palstan pinta-alasta 1,3 hehtaaria on taimikoita, 9,9 hehtaaria nuoria kasvatusmetsiä, 13,8 hehtaaria varttunutta kasvatusmetsää ja 1,2 uudistuskypsää metsää. Kasvupaikalta 17,3 hehtaaria on kuivahkoa, 4,8 hehtaaria tuoretta ja 4,1 hehtaaria kuivaa. Palstan kasvatusmetsät on harvennettu ja taimikot raivattu noin 5 vuotta sitten. Kuviot 21, 21.1, 25, 28, 28.1, 30, 33 ja 33.1 on lannoitettu 2014. Palsta on hyvällä kasvulla. Kannattaa tutustua.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tie rasitteita.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole