20,9 hehtaarin kokoinen metsätila Jalasjärveltä Hasunevantien ja Laavutien varresta. Puustoa tilalla on noin 2300 M3, josta tukkia noin 730 M3. Pinta-alasta taimikoita on 1,6 hehtaaria, nuorta kasvatusmetsää 6,9 hehtaaria, varttunutta kasvatusmetsää 6,4 hehtaaria ja uudistuskypsää metsää 6 hehtaaria. Kasvupaikoilta kuivahkoa 16,6 ha, kuivaa 2,3 ha ja tuoretta 2 ha. Palstan kasvatusmetsät on harvennettu noin 5 vuotta sitten ja taimikot on raivattu samaan aikaan. Kuviot 3 ja 16,1 on lannoitettu 2014. Tästä hyvin hoidettu puustoinen palsta. Kauppaan ei kuulu Teeritien varresta aiemmin myyty määräala.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tie rasitteita.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin Ei ole