Rehevät kasvupohjat omaava ja hyvin hoidettu metsämääräala, joka muodostuu kahdesta erillisestä palstasta.  Ainespuumäärä metsäarvion mukaan noin 1330m3.  Kuusivaltainen puusto.  Isompi palsta sijaitsee valtion maantien varressa.  Palstan poikki kulkee lisäksi kesäkorjuukelpoinen metsätie.  Pienemmälle pastalle kertyy metsäkoneuraa pitkin Kavalantieltä matkaa noin 200 metriä.  Kiinteistörekisteriin kirjattua tieoikeutta sinne ei ole.  Myyjälle jää isommasta palstasta kantatilana talouskeskus noin 4,5 hehtaarin suuruisena alueena sekä Syväjärven rantaan rajoittuva noin 1 hehtaarin kokoinen alue.  Kyseiset myyjälle jäävät alueet on merkitty kuviokarttaan sinisillä rasteilla.  Hintapyyntö: 70.000 euroa / kirjalliset tarjoukset viimeistään 6.3.2020 

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Rantaosayleiskaava. Isomman palstan pohjoisosa kuuluu kaava-alueeseen. Ko. alue on merkitty M-alueeksi. Muut alueet ovat kaavan ulkopuolella.

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite olemassa olevaan metsätiehen.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Isompi palsta sijaitsee valtion maantien varressa. Pienemmälle palstalle ei ole kirjattua tieoikeutta.

Osuus yhteisiin Ei ole