Kuusivaltainen metsätila lähellä Öllölän kyläkeskusta. Puustoa n. 1200  , pääosin varttunutta kasvatusmetsää. Hyvä tieyhteys.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Joensuun seudun yleiskaava (167-V21208Y12)

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistörekisterin mukaiset

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiinteistörekisterin mukaiset