Runsaspuustoinen mäntyvaltainen metsätilakokonaisuus Hammaslahdessa Suokkolanpolun varressa. Metsän pinta-alasta 88 % on varttunutta tai uudistuskypsää metsää.  Puustoa noin 2400 m3. Ojitus toimiva. Tie perille.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Joensuun seudun yleiskaava (167V21208Y12), kaavamerkintä M (maa- ja metsätalousvaltainen alue).

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Voimansiirtolinja.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Pärnäntien ja Suokkolanpolun osakas.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen maa-alue 167-409-878-9 Venevalkamat, 2) Yhteinen maa-alue 167-409-878-10 Yhteiset saaret, 3) Yhteinen vesialue 167-876-1-0 Hammaslahden jakokunnan vesialue.