Havupuuvaltainen metsätila tuottavalla mustikkatyypin kangasmaalla. Puustoa noin 680 m3. Hyvä hakkuumahdollisuus. Myyjä jättää itselleen noin 0,8 ha määräalan rakennuksineen. Tilalla Iso Kangaslammen ja Iso Kuikkalammen rantaa.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Heinävaaran osayleiskaava, kaavamerkintä M (maa- ja metsätalousvaltainen alue)

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeudet naapuritiloille. Kiinteistöllä metsälakikohde kuviolla 8 (vähäpuustoinen suo).

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Isokuikantien osakas.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

1) Yhteinen vesialue 167-410-876-1 Heinävaaran osakaskunta.