Särkilammentien varressa havupuuvaltainen, juuri harvennettu metsätila tuoreella ja lehtomaisella kangasmaapohjalla, nuorta ja varttunutta kasvatusmetsää sekä uudistuskypsää kuusikkoa. Ainespuuta noin 590 m3. Erinomainen sijainti.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Joensuun seudun yleiskaava (167-V21208Y12), kaavamerkinnät M (maa- ja metsätalousvaltainen alue) ja pv-1 (pohjavesialue).

Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Haukilammen yksityistie, tiehoitomaksu noin 40 €/v.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Yhteinen vesialue 167-410-876-1 Heinävaaran osakaskunta.