Runsaspuustoinen havupuuvaltainen metsätila hyväkasvuisilla maapohjilla Satulavaarassa. Puustoa n. 1800 m3. Runsaasti harvennushakkuu- ja päätehakkuumahdollisuuksia. Tie palstalle.

Kaava Yleiskaava
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaitsanvaaran yksityistie

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Osuus Hammaslahden jakokunnan vesialueeseen.