Reilu 13 hehtaarin metsätila Jokioisten Kuumassa, Sirontien suunnalla.

Myynnissä 13,66 hehtaarin metsätila Jokioisten Jänhijoen kylässä, Sirontien ja Peiliösuontien välimaastossa.  Tilalla vaihteleva monipuolinen puusto ja ravinteikkaat maapohjat. Mäntyvaltaisessa puustossa löytyy kaikkia kehitysluokkia taimikosta uudistuskypsään metsään asti. Välittömiä hakkuumahdollisuuksia, joten kaupassa syntyvää metsävähennysoikeutta pääsee halutessaan hyödyntämään nopeasti. Tutustu ladattaviin tiedostoihin ja käy tutustumassa kohteeseen maastossa.

Lähtöhinta 40 000 €. Kohde myydään tarjousten perusteella. Välittäjä vastaanottaa kirjallisia (myös sähköposti) tarjouksia tiistaihin 17.12.2019 klo 23.59 saakka. Huomaa "Tee tarjous tästä kohteesta" painike, josta saat helposti lähetettyä tarjouksen välittäjälle.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Tilalle Pekkala ei ole perustettu tieoikeutta. Puunkorjuun ja metsänhoitotöiden yhteydessä kulkuoikeuksista on sovittu tapauskohtaisesti. Saadakseen kirjatun tieoikeuden, tilan omistajan tulee hakea tietoimitusta. Kirjatun tieoikeuden ja olemassa olevan tieyhteyden puute on huomioitu metsäarviossa.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote.