Kaupan kohteella marraskuussa tehdyt hakkuut on päivitetty kuvioluetteloon ja tilan puusto- ja metsävaratietoihin.  Kuvioiden 14 ja 21 eteläreunoille on hakattu kapeat aukot (uuden kartan kuviot 14,1, 14,2 ja 21,1) ja kuviot 14, 21 ja 23 on käsitelty harvennushakkuulla. Kuvio 27 oli jo edellisessä kuvioluettelossa aukeana uudistusalana (A0). Hakattujen kuvioiden päivitys on tehty maastossa 27.11.2018. 

Joroisissa Viholanniemellä Eteläperäntien ja Vt5 välissä oleva 45 ha:n metsätila.

Tilan maapohjista noin 14 ha on tuoretta kangasta tai ravinteisuudeltaan vastaavaa suota, noin 18 ha on kuivahkoa kangasta tai ravinteisuudeltaan vastavaa suota ja noin 11 ha on kuivaa kangasta tai ravinteisuudeltaan vastavaa suota. Soita on noin 39 ha. 

Tilalla on mäntyvaltaista puustoa noin 2500 m3. Nykypuuston kasvu on noin 5,0 m3/ha/v. Kaikki suot on kunnostusojitettu 5v sitten ja tilan ojasto ja suoalueen vesitalous ovat kunnossa. Tilan kumpaankin päähän on kunnossa oleva tieoikeus ja -yhteys ja lisäksi tilan länsirajalla on piennartasanne. 

Hintapyyntö on 71 000 €. Tarjoukset pyydetään tekemään 19.12.2018 klo 15:00 mennessä.

Kaava Ei kaavaa » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevan kiinteistön alue on kaavoittamatonta metsätalouskäytössä olevaa maata.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteella ei ole rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa kiinteistöä rasittaa kiinteistön 171-409-5-5 Suoniemi 10 m leveä tieoikeus 000-2007-K12105.

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohdetta rasittaa kaksi sähköistä panttikirjaa, joiden nimellisarvo on yhteensä 105 000 €. Panttikirjat siirretään myyjän haltuun veloista ja vastuista vapaana kauppahinnan maksua vastaan.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kaupan kohteella on 10 m leveä tieoikeus 000-2007-K12105 kiinteistöjen 171-403-4-1 Niilonmaa ja 171-409-5-23 Perätalo kautta ja 3 m leveä talvitieoikeus 000-2017-K13283 kiinteistön 171-409-20-1 Uusimaa kautta ja sopimukseen perustuva tieoikeus Viholanniemen yksityistiehen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteen osuus Sallilan osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 171-409-876-2 siirtyy kauppakirjan allekirjoituksin myyjältä ostajalle.