Joroisissa Järvikylässä  Rantahovintien varrella oleva 4,4 ha:n metsätilan määräala.

Määräalalla on metsämaata noin 3,0 ha (lehtomaista kangasta) ja kitu- ja joutomaata noin 1,4 ha (metsälain 10§ mukainen luhta). Metsämaalla on harvennettuja koivikoita, joissa on puustoa yhteensä noin 300 m3. Nykypuuston kasvu on noin 9,6 m3/ha/v.  Määräalalle ei ole kiinteostörekisteriin kirjattua tieoikeutta, mutta määräala saa talvitieoikeuden myyjien itselleen pidättämän pellon kautta Rantahovintielle, johon emätilalle on kiinteistörekisteriin kirjattu tieoikeus.

Hintapyyntö on 10 000 €. Tarjouksen kohteesta voi tehdä heti !

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevan määräalan alueella on voimassa yleiskaava jossa määräalan alue on merkitty metsätalousalueeksi kaavamerkinnöillä M-1 ja MY. M-1 alueella on rajoituksia rakentamisen suhteen, mutta metsätaloutta saa harjoittaa metsälain sallimissa rajoissa. MY alueella on erityisiä ympäristöarvoja. Kaupan kohteena olevan määräalan kaavan MY alue on metsälain 10§ mukaista luhta elinympäristöä.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteella ei ole rantaa.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevaa määräalaa rasittaa metsälain 10§ mukaiset luhta elinympäristöt

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kaupan kohteena oleva määräala vapautetaan emätilaa rasittavista kiinnityksistä kauppahinnan maksua vastaan pantinhaltijan kirjallisella suostumuksella.

Tieoikeudet Ei ole » Lisätietoja

Kaupan kohteena olevalle määräalalle ei ole suoraan kiinteistörekisteriin kirjattua tieoikeutta. Määräala saa talvitie oikeuden emätilan pellon kautta Rantahovin yksityistiehen. Emätilalla on kiinteistörekisteriin kirjattu tieoikeus Rantahovin yksityistiehen.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kaupan kohteena oleva määräala saa pinta-alan suhteessa osuudet Järvikylän osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 171-404-876-7, Eskeli-Järvikylän osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 171-876-4-1, Huutokosken osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 171-876-5-1 ja Uusi-Suontienselän osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 778-404-876-12