Valtaosin kovilla pohjilla, konaispuumäärältään 2682m3 käsittävä metsätila Halolanpäässä. Lehtomaisia ja tuoreita kangasmaita noin 18 hehtaaria, loput kuivahkoa kangasmaata tai vastaava suota.  Laskennallinen kasvu 4,3m3/ha/v. 10 vuoden hakkuusuunnite noin 1300m3.  Istutettavaa ja muokattavaa alaa 2,9 hehtaaria (metsälain velvoittamaa).

 

 

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasitteitta, Katso Kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole » Lisätietoja

Kiinteisttö myydään rasituksista vapaana

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso Kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Katso kiinteistörekisteriote