Kovilla pohjilla, hyvillä tieyhteyksillä, hyvin hoidettu ja hyvässä kasvussa olevat metsätilat lähellä Juuan kirkonkylää.  Puuston laatu on hyvä.  Taimikot hyvälaatuisia ja täystiheitä. Osa taimikoista sahattava muutaman vuoden sisällä. Kokonaispuusto vuonna 2017 noin 6225 m3. Pinta-alasta noin 47 ha tuoreita- ja lehtomaisia kankaita.  Laskennallinen kasvu noin 7m3/ha/v.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tie rasitteita, Katso Kiinteistörekisteriote

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Nurkkala kiinteistöllä maanvuokrasopimus joka käsitää noin 10 metriä leveän kaistaleen (tiealue) Katso vuokrakartta.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Katso Kiinteistörekisteriote

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Katso Kiinteistörekisteriote