Kovilla pohjilla, hyvillä tieyhteyksillä, hyvin hoidettu ja hyvässä kasvussa olevat metsätilat lähellä Juuan kirkonkylää. Taimikot, joita on 2,5 ha ovat hyvälaatuisia ja täystiheitä. Kokonaispuusto vuonna 2017 noin 6141 m3Laskennallinen kasvu noin 6,5m3/ha/v.Puuston laatu on hyvä.

 

Tilalla oleva noin kahden hehtaarin alue on laikkumätästetty ja istuttaminen jää uudelle omistajalle. Tehdyt harvennukset ja avohakkuut on vähennetty vuoden 2017 inventoiduista tiedoista.  Vaaranlaella siellä täällä lumen katkoja, jotka eivät vaikuta puuston kasvatukseen.

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Kiinteistöä koskova puukauppasopimus puretaan ennen kauppaa

Kiinnitykset ja rasitukset On » Lisätietoja

Kiinteistö myydään rasituksista vapaana.

Tieoikeudet On » Lisätietoja

Lehmivaarantiehoitokunta ei ole perinyt maksuja

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Katso Kiinteistörekisteriote