Hyväpuustoinen metsätila Juvalla. Erinomainen sijoituskohde, ei välittömiä metsänhoitokuluja!

Hyväpuustoinen metsätila (keskimäärin 138 m3/ha) Palavan yksityistien varressa Tuhkalan ja Hyötyyn rajamailla. 

Tarjoukset tästä kohteesta joko sivuston linkin välityksellä tai os. Järvi-Suomen metsätilat Oy LKV, Kimmo Asikainen, Väätäisentie 5, 51900 JUVA. Tarjoukset viimeistään 22.9.2019.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Nevajärven yleiskaava, kaavamerkintä M eli maa- ja metsätalousalue. Kaava ei ole tältä osin oikeusvaikutteinen.

Rantarakentamisoikeus Ei ole » Lisätietoja

Kohde ei rajaudu rantaan.

Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tierasite naapuripalstan hyväksi.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Palavantie, tiemaksua 86€ v. 2019.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Vesialueosuudet siirtyvät osana kiinteistön luovutusta