Hyväpuustoinen kokonaisuus, ei taimikoita, tuottava kasvupohja

Päätilan, Kiikkasenvaaran, ja kahden pikkutilan muodostama hyvä kokonaisuus. Tilojen puusto on selkeästi kuusivaltaista, kasvupohja on lähes kokonaan tuoretta kangasta. Nuorin puusto on n. 28 vuotiasta. Varttunutta kasvatusmetsää on melkein puolet, uudistuskypsää n. 10  ha. Nuoren metsän kunnostus on ajankohtaista samoin kuin muutaman kuvion terveyslannoitus.

Puuta kohteella on n. 235 m3/ha (pinta-alasta on vähennetty rakennuspaikka). Puustosta on tukkeja n. 35 %. Puustoon sisältyy n. 420 m3 muuta  kuitua. Hintapyynnön mukaan laskettuna hehtaarihinnaksi tulee n. 6900 € ja kuution hinnaksi n. 30,40 €.

Pikkutilat sekä suurin osa Kiikkasenvaaran tilasta on määritelty korkean suojeluarvon metsiksi (HCV). Maailmalla on käytössä kaksi metsien sertifiointijärjestelmää. PEFC on lähinnä metsänomistajajärjestöjen ja metsäteollisuuden tukema järjestelmä, FSC ympäristö- ja luontojärjestöjen. Metsäkeskuksen verkkosivujen mukaan Suomen metsistä n. 85 % on PEFC-sertifioitua ja vajaat 10 % FSC-sertifioitua. Sertifioinnin kriteerejä noudattamalla osoitetaan, että metsiä käytetään ekologisesti ja taloudellisesti kestävästi luonnon monimuotoisuus huomioon ottaen. Sertifiointi ei perustu lakiin, vaan sen tarkoituksena on vahvistaa puutuotteiden menekkiä maailmalla.  FSC:n mukainen HCV-merkitä ei tarkoita, että kohde olisi automaattisesti sama kuin metsälain 10 §:n tarkoittama erityisen tärkeä elinympäristö, joita ei tällä tilalla metsänarvion tekijän tietojen mukaan ole. Merkinnällä saattaa kuitenkin olla merkitystä puukaupassa, hakkuutavassa ja puun hinnassakin, jos puunostaja on sitoutunut noudattamaan FSC-sertifioinnin kriteerejä. 

Kiikkasenvaaran tilalla on vanhoja, purkukuntoisia rakennuksia sekä koti- ja maatalouteen liittyvää irtaimistoa, jolla ei ole taloudellista arvoa. 

Tarjoukset 22.8. klo 12 mennessä, kiitos.

 

 

 

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset Ei ole » Lisätietoja

Ei merkitty minkään tilan kiinteistörekisteriotteelle.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On » Lisätietoja

Kiinteistörekisterin mukaan Kiikkasenvaaran tilalle on tieoikeus 5 m tilan pohjoispuolelta Lamminmäki, kt. 204-410-8-29, tilan kautta.

Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kiikkasenvaaran tila: osuus Niinivaaran osakaskunnan yhteiseen vesialueeseen 204-410-876-1 sekä Talon 4 yhteiseen vesialueeseen Pieni Niinilampi ja Keskimmäinen Raatelampi, 204-410-876-4. Vaaranalus ja Purosuo: em. Niinivaaran osakaskunnan yhteinen vesialue

Asbestikartoitus Kohteeseen ei ole tehty asbestikartoitusta