Saarijärvellä varttunutta ja nuorta kasvatusmetsää 

Tilan kuusivaltaisesta puustosta on varttunutta kasvatusmetsää n. 63 % ja loput lähinnä nuorta kasvatusmetsää. Kasvupohja on suurimmaksi osaksi lehtomaista kangasta tai tuoretta kangasta. Boorilannoitus ajankohtaista.

Tilan puusto n. 110 m3/ha, puustosta tukkeja n. 14 %. Hehtaarihinnaksi hintapyynnöllä tulee 1625 €.  Kaavaan on merkitty yksi rakennuspaikka vapaa-ajan asumista varten. Rakennusoikeus on 160 k-m2. Ranta auringonlaskun suuntaan.

Metsänarviossa tilan pinta-alaksi on saatu 27,7 ha, kiinteistörekisterin mukainen pinta-ala on 27,28 ha. Ero voi johtua mm. vanhasta mittavirheestä, vääristymästä kartalla tai inhimillisestä virheestä. 

Tarjoukset 8.12. klo 15 mennessä. Jos teet tarjouksen muuten kuin myyntiesitteen kautta, ota yhteyttä välittäjään ennen tarjousajan päättymistä. Paperille kirjoitetut tarjoukset postitetaan Järvi-Suomen Metsätilat Oy LKV/Metsänhoitoyhdistys Savotta ry, Sinikka Voutilainen, Laitisenmäentie 11, 73300 Nilsiä. Tarjouksen on oltava perillä viimeistään tarjouspäivänä klo 15.

Kaava Yleiskaava » Lisätietoja

Saarijärven Vaikkojoen rantaosayleiskaava.

Rantarakentamisoikeus On » Lisätietoja

Kaavaan on merkitty yksi rakennuspaikka vapaa-ajan asunnon rakentamista varten. Rakennusoikeus 160 k-m2.

Rasitteet ja rajoitukset Ei ole
Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet Ei ole
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Karsikkovaaran osakaskunnan yhteinen vesialue 204-404-876-1