Hyvin hoidettua taimikkoa ja varttunutta kasvatusmetsää

Vanhempi puusto on enimmäkseen mäntyvaltaista, taimikot kuusta.  Kahdella pienellä kuviolla pääpuulaji on koivu. Kasvupohjasta lähes puolet  on tuoretta  tai kuivahkoa kangasta. Joutomaaksi luokiteltua on 1,2 ha (arvo n. 110 €). Puuston arvokasvulle on olemassa tällä tilalla hyvät eväät etkä heti tarvitse ryhtyä hoitotoimiin. Tilan kahdelle kulmalle tulee metsätie. 

Puusto n. 87 m3/ha (puusto/tilan pinta-ala), hehtaarihinnaksi tulee hintapyynnöllä 3 395 €. 

Tarjoukset 12.6. klo 12 mennessä. 

 

Kaava Ei kaavaa
Rantarakentamisoikeus Ei ole
Rasitteet ja rajoitukset On » Lisätietoja

Tieoikeuksia naapuritilojen hyväksi, ks. kiinteistörekisteriote ja virallinen kartta, jossa tieoikeuksia on merkitty vihreällä katkoviivalla.

Kiinnitykset ja rasitukset Ei ole
Tieoikeudet On
Osuus yhteisiin On » Lisätietoja

Kortteisen osakaskunnan yhteinen vesialue 204-406-876-1, Kortteisen jakokunnan yhteiset kosket 204-406-876-2, yhteinen maa-alue 204-406-878-3